BaBplus_logo


BaB plus s.r.o.
Sídlo firmy:
Okružná 99
Nitrianske Rudno 97226

Ičo: 36329193
Drč: SK2020080359
Číslo účtu: SK62 0900 0000 0003 7189 1746
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Prievidza
Registrácia:
Obchodný register, Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13885/R
Stredisko:
Lom Rokoš
Nitrianske Rudno

Telefón: 046/5455066
Fax: 046/5455068
Mobil: 0907 724 978 predajňa
Mobil: 0908 704 883 konateľ

Email: babplus@babplus.sk
Url: www.babplus.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 07:00 - 18:00
Sobota: 07:00 - 12:00

  Ťažba a výroba dolomitu a predaj kameniva v Lome Rokoš:
Kamenivo 0/8 9,60€ s DPH / tona  Šaštín piesok 36,00€ s DPH / tona
Kamenivo 8/32 7,80€ s DPH / tona Okrasné kamenivo 16/22 34,00€ s DPH / tona
Kamenivo 0/32 7,93€ s DPH / tona Okrasné kamenivo 22/63 34,00€ s DPH / tona
Kamenivo od steny netriedené 7,64€ s DPH / tona Kamenivo 32/63 8,10€ s DPH / tona
Kamenivo 0/637,93€ s DPH / tona

  Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301-CPR-0894
Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/8 EN 12620: 2002+A1: 2008
Prírodné kamenivo hrubé 8/32 EN 12620: 2002+A1: 2008
Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/32 EN 13242: 2002+A1: 2007
Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/8 EN 13242: 2002+A1: 2007
Prírodné kamenivo hrubé 8/32 EN 13242: 2002+A1: 2007
- kamenivo do betónu podľa EN 12620
- kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciet poďla EN 13242
  SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK04-ZSV-2082
STN EN 13285: 2011/O1: 2011
- nestmelené zmesi podľa STN EN 13285 sa používajú na stavbu a údržbu ciest, letiskových a iných dopravných plôch
 

2022 BaB plus s.r.o.